woda do przemysłu

 W celu usunięcia zanieczyszczeń proponujemy standardowy schemat technologiczny:

Stopień nr 1 – wstępna filtracja mechaniczno-absorbcyjna   1-, 2- lub 3-stopnie

Stopień nr 2 – odżelazianie na złożu wysokokatalitycznym z automatyką

Stopień nr 3 – zmiękczanie wody z regeneracją automatyczną złoża jonitowego

strzalka

Stopień nr 1 – wstępna filtracja mechaniczna i absorpcyjna /w układzie 2 lub 3

stopnniowym/ ma na celu usunięcie zanieczyszczeń mechanicznych oraz absorbcję agresywnego chloru, toksyn, bakterii itp., a także ochronę głowic automatycznych i wydłużenie żywotności złoża wysokokatalitycznego w filtrach odżelaziających. .

Stopień nr 2 – odżelazianie na złożu wysokokatalitycznym służy do usunięcia zapachu /np. siarkowodoru/ oraz żelaza i manganu w wodzie. Zdolność katalityczna złoża jest odnawiana w procesie sterowanej automatycznej regeneracji.

Stopień nr 3 – zmiękczanie wody ma na celu zabezpieczenie instalacji przed odkładaniem się kamienia oraz przebiciem złoża w odżelaziaczu w wyniku zwiększonego poboru wody, większego niż w założeniach technologicznych, co do wydajności. Zdolność zmiękczania wody jest odnawiana w procesie automatycznej regeneracji.

Przygotowanie miejsca do montażu

  1. Zawór czerpalny zasilania filtrów i zawór odprowadzenia wody   uzdatnionej do instalacji   /optymalnie w systemie obejściowym   by-pass
  2. Gniazdo elektryczne na 220 /230/V/50Hz;

3. Kratka ściekowa zabezpieczająca i   rura kanalizacyjna do odprowadzania   ścieków poregeneracyjnych   /50 do 100 L /

4. Powierzchnia pozioma o wymiarach min. 75 x 75 cm   i wysokości min 180cm

5. Możliwość wniesienia urządzeń do pomieszczenia przeznaczenia.

Standardowy montaż obejmuje

Podłączenie elektryczne do istniejących gniazd zasilających;

Podłączenie hydrauliczne stacji do zaworów by-pass   rurociągu;

Zasypanie złóż i rozruch stacji

Przeszkolenie w zakresie obsługi stacji i sterowników regeneracji.

Wszystkie   urządzenia posiadają atesty PZH,   ITB oraz DTR.

Udzielamy   2-letniej gwarancji i   zapewniamy serwis pogwarancyjny.  

Jesteśmy otwarci na dialog, dzięki któremu wspólnie udałoby się omówić Państwa potrzeby i oczekiwania. Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółami naszej oferty prosimy o kontakt.